Konsten i kris

• Du som tillhör gruppen konsthantverkare hade troligvis redan före pandemin en pressad ekonomisk situation utanför de trygghetssytem som finns för vanliga förvärvsarbetare. Därför har Konstnärsnämnden fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier. Läs mer på Konstnärsnämndens webbsida.

På Konstnärernas Riksorganisation finns en massa bra läsning och tips på länkar även för dig som inte är medlem i KRO.

Det kan trots allt vara värt att ta reda på om du kvalificerar dig för a-kassa. Riksdagen har nyligen godkänt nya och mer generösa regler för ersättning.

Om du driver någon typ av firma finns många artiklar med länkar och tips på sajten Driva Eget.

Få vårt nyhetsbrev

Stockholm • Malmö • Göteborg