Eva Hild

Material & inriktning

Keramik
Metall
Blandteknik
Gestaltningsuppdrag

Återförsäljare
Konstnärskap

Eva har med sitt karaktäristiskt organiska formspråk etablerat en stark position på den internationella konstscenen. Hon är utbildad på HDK, Göteborg och har sin verkstad i Sparsör utanför Borås. Som keramiker och skulptör utforskar Eva Hild dimensioner av massa, luft och rörelse. Hon formar och bygger avancerade skulpturer för hand av tunna lager lera där hålrum och luft spelar lika stor roll för verket som den fasta materian.

Foto: Xxxxx Xxxx

Få vårt nyhetsbrev

Stockholm • Malmö • Göteborg