Vad är Konsthantverkscentrum?

Rasmus Nossbring • Foto Xxxx Xxxxxx

Stiftelsen Konsthantverkscentrum grundades 1990 av dåvarande KIF (Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare) och är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare och slöjdare i Sverige. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt projektkontor i Luleå. Våra drygt 700 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation.

Ekonomi & samverkan

Verksamheten finansieras genom stöd från Statens kulturråd, Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Vi representerar Sverige i World Crafts Council-Europe och i Michelangelo Foundations kulturella råd. Konsthantverkscentrum ingår också i NNCA, The Nordic Network of Crafts Association, tillsammans med våra systerorganisationer i övriga nordiska länder: Norske Kunsthåndverkere och Norwegian Crafts (NO), Danske Kunsthåndverkare og Designere (DK), Ornamo (FI), samt Handverk og Honnun (IS).

Styrelsen

Styrelsen består av representanter från branschorganisationer, näringsliv och högskola, media samt representanter som medlemmarna själva väljer in.

Ordförande

Susanne Helgeson
Frilansjournalist/kommunikatör
susanne.helgeson@telia.com

Ledamöter

Anders Färdig
VD, Designhouse Stockholm
anders.fardig@designhouse.se

Anders Ljungberg
Professor, Konstfack.
andlj@telia.com

Linda-Marie Karlsson
Smyckekonstnär
(Utsedd av Konstnärernas Riksorganisation)
lindamarie.karlsson@gmail.com

Sofia Björkman
Smyckekonstnär, ägare av Galleri Platina
(Utsedd av våra medlemmar)
platina@platina.se

Suppleanter

Camilla Caster
Glaskonstnär
(Utsedd av våra medlemmar)
camilla.caster@gmail.com

Sara Isaksson From
Prefekt, Konstfack
(Utsedd av Konstnärernas Riksorganisation)
Sara.i.from@gmail.com

Oscar Fuentes
Creative director, Fuentes Creativity AB
oscar@fuentes.se

Få vårt nyhetsbrev

Stockholm • Malmö • Göteborg