Stockholm

Konsthantverkscentrum

   Bellmansgatan 5 • 118 20 Stockholm
  info@konsthantverkscentrum.se
  08-545 222 90

Maj Sandell_sv


Maj Sandell • VD

maj.sandell@konsthantverkscentrum.se
070-XXX XX XX
08-XXX XX XX

Katarina Avander_sv


Katarina Avander • Ekonomiansvarig

Ida Forss_sv


Ida Forss • Kommunikatör

ida.forss@konsthantverkscentrum.se
070-XXX XX XX
08-XXX XX XX

nova motum, Berlin, Görtzwerke   Copyright: Uwe Steinert  /  www.uwesteinert.de


Ingrid Bärndal • Formgivare

ingrid.barndal@konsthantverkscentrum.se
070-XXX XX XX
08-XXX XX XX

Rut-Malin Barklund_sv


Rut-Malin Barklund • Projektledare

Agnieszka Knap_sv


Agnieszka Knap • Projektledare

(Tjänstledig)
070-XXX XX XX
08-XXX XX XX

Malmö

Konsthantverkscentrum

   Tegnérgatan 60A • 216 12 Limhamn
  070-465 70 70

Pernilla Norrman_sv


Pernilla Norrman • Projektledare

Linda Soondra_sv_beskuren


Linda Soondra • Projektledare

linda.soondra@konsthantverkscentrum.se
070-XXX XX XX
XX-XXX XX XX

Göteborg

Konsthantverkscentrum

   Kastellgatan 21 • 413 07 Göteborg
  031-13 12 42

Ellen_IMG_1844_s_v


Ellen Dynebrink • Projektledare

ellen.dynebrink@konsthantverkscentrum.se
070-XXX XX XX
XX-XXX XX XX

Luleå

Konsthantverkscentrum

  Formstark Norrbotten, c/o Resurscentrum för konst
       Bergströmska gården, Rådstugatan 7, 972 36 Luleå
  072 – 220 56 74

Sofia Öberg_sv

Sofia Öberg • Projektledare
sofia.oberg@konsthantverkscentrum.se
072 – 220 56 74
XX-XXX XX XX

Få vårt nyhetsbrev

Stockholm • Malmö • Göteborg